Monday, 11 June 2012

Silence


The lyrics  


❝Stăpânirea păgânilor, ne ia-nălţimea culmilor,

Moştenirea străbunilor, întrunirea bătrânilor

Aşa ne-au sleit simţirea şi unii mor cu amăgirea

Că viaţa presupune numai supravieţuirea

Deci, ridicaţi privirea căpcăunilor

Ca să vedeţi înrobirea românilor

E ca venirea hunilor, asta-i ştirea nebunilor

Nenorocirea sfidează închipuirea

E timpul pentru dovedirea minciunilor.

PRaaaaa!❞ Haarp Cord - Lacunele Istoriei

Translation:
Mastering the pagans, we take the peaks,

Heritage ancestors, elders meeting

So we were feeling exhausted and some die with disappointment

That life means only survival

So look up the giant

To see enslave Romanians

It's like coming Huns, that's insane news

Affliction defies imagination

Time to prove lies.

PRaaaaa!The song
Haarp cord - Lacunele istoriei

Asculta mai multe audio hip-hop

No comments:

Post a Comment

Related Posts :

◄ S h a r e now!